KURUMSAL KOÇLUK

Kurumsal koçluk, kurumların ve çalışanlarının performanslarını arttıracak biçimde değişmelerine ve güçlü yanlarını ortaya koymalarına destek olmaktır. Kurumsal Koçluk süreci iki şekilde planlanabilir. Her bir çalışanın bireysel koçluk alması ya da toplu olarak takım koçluğu almaları ile yapılabilir.

Kurumsal koçluk, kurumda çalışan kişi ve koç arasında kuralları olan bir ilişkidir. Kurumsal koç, çalışanların kendi ihtiyaç ve istekleri ile kurumun hedefleri arasında dengeyi kurmaları ve başarılı olmaları için bireylere destek olur. Koçluk çalışmaları sonrasında verimlilik artışı, çalışanlar arasındaki iletişimin ve ilişkinin güçlenmesi, kurumsal bağlılığın artması gibi gelişmeler elde edilir.

Koçun dışarıdan ve tarafsız derinlemesine geribildirimler vererek birer ayna görevi görmesi kurum için çok önemlidir. Bu süreçte kurum dışından gelen koç kullanılması her durumda son derece yararlı olmaktadır. Çünkü kurum içi koçlara güven ve kişisel mahremiyet teslimiyeti konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Çalışma arkadaşlarının birinin diğerine koç olması sadece sınırlı alanlarda olabilir ki, bütünsel bir bakış açısıyla çözümlenmeden sonuç alınamamaktadır. Ya da iç koçların sınırlı iş ve iş yetkinlikleri üzerinden yürütülen çalışmalar istenen sonuçları verememektedir.

Kurumsal koçlukta ise; kurumların ulaşmak istedikleri farklı hedefler için kurumun atacağı adımlar ve alacağı stratejik kararlar öncesi üst düzey yöneticilerle yapılır. Kurum yöneticilerindeki özgüven, öfke ve stres kontrolü,strateji geliştirme ve odaklanma konularındaki çalışmalar sonucu mutlu yöneticiler ortaya çıkar.Mutlu kişilerin iletişim ve iş başarıları olumlu sonuçlar vermektedir.

İçinde insanın var olduğu,istikrarlı ve verimli olarak varlığını uzun yıllar devam ettirmek isteyen bütün yapılar Kurumsal Koçluk almalıdır.

Randevu ve iletişim için: 0224 245 01 09

Paylaş